Med priimki v Sloveniji je priimek Zorc na 849. mestu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je v začetku leta s priimkom Zorc podpisovalo 407 prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v osrednjeslovenski 218, v jugovzhodni Sloveniji 69, v posavski 34, v podravski 27, v zasavski 16, v savinjski 13, v gorenjski in primorsko-notranjski po 12, v goriški in obalno-kraški manj kot po 5.

Priimek, ki verjetno izhaja iz "jutranje zarje"

Med priimki v Sloveniji je priimek Zorc na 849. mestu. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je v začetku leta s priimkom Zorc podpisovalo  407 prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v osrednjeslovenski 218, v jugovzhodni Sloveniji 69, v posavski 34, v podravski 27, v zasavski 16, v savinjski 13, v gorenjski in primorsko‑notranjski po 12, v goriški in obalno‑kraški manj kot po 5.

Imenska podstava *Zor- in imena s to podstavo izhajajo iz občnih besed zor in zora v pomenu ‘jutranja zarja’. Osebna imena, nastala iz poimenovanje nebesnih teles in pojavov, imajo veliko simbolično vrednost.

Pogovarjali smo se z dvema nosilcema tega priimka: arhitektom Mitjo Zorcem in kardiologinjo prof. dr. Metko Zorc dr. med.

Nataša Rašl