Tokrat smo zavili k slovenskim rojakom v Nemčijo, Bosno in Hercegovino in Srbijo, ustavili pa smo se tudi na Dunaju

Najprej se podajamo v Nemčijo, kjer se je v organizaciji slovenskega društva Triglav v Stuttgartu začel tradicionalni 22. Posvet predstavnikov slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, pevskih zborov  in folklornih skupin iz vse Nemčije, na posvetu pa sodelujejo tudi predstavniki nekaterih institucij iz Slovenije. Zbralo se je skoraj 70 udeležencev, srečanje pa je priložnost za izmenjavo mnenj in razprave o perečih vprašanjih, ki zanimajo slovenske zdomce v Nemčiji. Med drugim predavatelji zbrane seznanjajo s temami s področja rezidentstva, šolstva in izobraževanja, gospodarstva, arhivistike, pa tudi z aktualnostmi s konzularnega področja. Na Posvetu vzporedno s predavanji potekajo tudi delavnice, ki se jih udeležujejo  predvsem mladi Slovenci iz Nemčije in pridobivajo nova znanja v retoriki, dramatiki, zborovskem petju in slovenskem ljudskem plesu.

Zaznamovali smo tudi 20-letnico delovanja slovenskega društva Triglav iz Banjaluke. Jubilej Slovenci v Banjaluki praznujejo s slovesno prireditvijo, ki se je udeležuje tudi minister za Slovence po svetu Gorazd žmavc, ki opravlja tekoče posle. O zaznamovanju te pomembne obletnice  društva Triglav iz Banjaluke in o življenju Slovencev na tem območju je nekaj več povedala dolgoletna predsednica slovenskega društva Triglav Marija Grbić.

V Srbiji po nekaterih podatkih živi približno 5000 slovenskih rojakov, ki se združujejo v 15 slovenskih društvih. Tam poteka tudi slovenski dopolnilni pouk, za učenje slovenskega jezika pa je zanimanje vsako leto večje. V okviru slovenske šole pripravljajo tudi veliko projektov, pridružili so se tudi slovenski Noči knjige s projektom beremo s Slovenijo za otroke, učence dopolnilnega pouka iz vse Srbije. Druženje je tridnevno, poteka pa ta konec tedna v Rumi, nam je povedala učiteljica slovenskega jezika in kulture v Srbiji Rut Zlobec.

Pogovarjali smo se tudi s predsednikom slovenskega društva Emona iz Rume Zoranom Jovičićem, ki je tudi član nacionalnega sveta slovenske nacionalne manjšine, v Rumi pa poučuje tudi slovenščino. Tam živi skoraj tristo Slovencev in njihovih potomcev, ki pripadajo že tretji, četrti generaciji  slovenskih rojakov.  Na to območje v Vojvodini so namreč Slovenci začeli prihajati že ob koncu 19. stoletja predvsem kot rudarji. Zoran Jovičić je predstavil bogato dejavnost slovenskega društva v Rumi, ki bo prihodnje leto praznovalo desetletnico delovanja in aktualno dogajanje v slovenski skupnosti v tem vojvodinskem mestu.

Pozornost smo namenili tudi slovenskemu vrtcu, ki bo jeseni začel delovati na Dunaju. Gre za prvi slovenski dvojezični vrtec, ki sodi v projekt Iniciative za slovenski vrtec – ta deluje kot društvo. Vodi jo Natalija Svetina, ki je v začetku tega tedna pripravila tudi informativni dan za vse zainteresirane starše.

Lili Brunec