Vsak petek ob 21.05 se eno uro družimo s približno 500 tisoč rojaki in njihovimi potomci, ki živijo po svetu. To so ekonomski emigranti s konca 19. in začetka 20. stoletja – tisti, ki so se izselili iz domovine iz političnih in ideoloških razlogov, zadnje čase pa vse bolj in bolj tudi ljudje, ki pri izbiri svoje poklicne poti ne poznajo jezikovnih in državnih meja. Oddaja je zanje stik z domovino, za nas, ki živimo tukaj, pa mozaik življenja in dela Slovencev po svetu.

Pobudnica projekta dr. Aleksandra Pekošak meni, da sta dober nasvet in usmeritev pri študiju in bivanju v tujini zelo pomembna

V oddaji predstavljamo projekt, ki poteka pod okriljem Društva v tujini izobraženih Slovencev - VTIS in  se imenuje  Vtis Mentorstvo. V tem programu  mentorji  obravnavajo številna vprašanja in nudijo raznovrstne  informacije o poteku študija, pridobivanju štipendij pa tudi bivanju v tujini. Ustavili smo se tudi v Srbiji in se z učiteljico Rut Zlobec, ki  poučuje slovenski jezik in kulturo v Vojvodini, pogovarjali o tem, kako je  korona kriza posegla v slovenski dopolnilni pouk v Banatu. Prisluhnete lahko  tudi zgodbi mlade Ajde Habjan iz Bruslja, ki je aktivna tudi v tamkajšnjem slovenskem društvu SloBel. Pomudili pa smo se tudi v Nemčiji in o dogajanju v slovenski skupnosti  na območju Ravensburga poklepetali s predsednikom društva Planinka Francem Žmavcem.

Prvi