Radijska oddaja že več kot pet desetletij predstavlja ljudsko kulturo slovenskega etničnega ozemlja. Poslušalce povezuje z živim izročilom ter duhovno kulturo Slovencev nekoč in danes. Opazuje, prepoznava in predstavlja tista kulturna dogajanja, ki izražajo slovensko glasbenonarodopisno dediščino, terenski posnetki pa bogatijo arhiv slovenske ljudske glasbe in prispevajo k trajnemu ohranjanju samobitnega izročila. Avtorica in urednica oddaje je mag. Simona Moličnik.

Dr. Marija Klobčar znanstveno dokazuje obstoj in pomen potujočih pevcev na slovenskih tleh

Pred poletjem je pri Založbi ZRC, ZRC SAZU izšla monografija etnologinje in slavistke, sodelavke Glasbenonarodopisnega inštituta dr. Marije Klobčar. To je znanstveno delo, ki jemlje dih predvsem zaradi zgodovinske razsežnosti in zaradi raziskovalnih dognanj, do katerih je privedlo preučevanje silno drobnih, na prvi pogled obrobnih zgodovinskih ali bolje etnoloških virov. Delo izraža temeljito razumevanje geografskega prostora, časovnih sosledij in humanističnega duha, ki se stalno spreminja in tako metamorfozno zapolnjuje to dvoje: torej prostor in čas. Hkrati pa vleče izročilno nit dobesedno v sodobnost. Obravnava potujočih pevcev na Slovenskem zapolnjuje prenekatere vrzeli na tem področju in dokazuje obstoj slovenskega duha, kulture, jezika in glasbe tam, kjer se je do sedaj le bolj ugibalo oz. domnevalo, v ustvarjanju pa vendarle izražalo. Podrobnosti o obstoju in pomenu potujočih pevcev na Slovenskem od igrcev v staroslovanskem svetu pa vse do radijskega obveščanja in popotnikov, ki so jih ljudje poznali ali pa se jih spominjali in peli njihove pesmi razgrne oddaja z gostjo, avtorico dr. Marijo Klobčar. 

Iskanje sledi za ustvarjalci teh zgodb me je pogosto vračalo v občutja človeka, ki trka na vrata. Z vrečko izvodov mesečnika, ki ga je bilo treba dostaviti naročnikom, ali s svežnjem vprašanaj o življenju prebivalcev nekega območja, na katera je bilo potrebno dobiti odgovore. Od vasi do vasi, od hiše do hiše, ko so se včasih le za trenutek odprla vrata in se s prezirljivim pogledom neznane gospodinje spet zaloputnila.

Ti pogledi in zaprta vrata so mi pomagali razumeti ljudi na poti.

Marija Klobčar

 

Simona Moličnik