Marino Kranjac, istrski ljudski glasbenik, skupaj z Andreo Alessiem, tržaškim zamejcem, tvori Adriavox - skupaj sta izdala pomemben glasbeni album, ki je edinstveni prispevek na področju ohranjanja kulturne dediščine manjšin v Sloveniji.

Marino Kranjac, istrski ljudski glasbenik, muliinštrumentalist in poznavalec ljudskega izročila širše Istre, skupaj z Andreo Alessiem, tržaškim zamejcem, tvori Adriavox.

Marino in Andrea sta na pobudo vseh treh slovenskih italijanskih skupnosti v Obalnih mestih pripravila glasbeni album 'O, senti tamburin', ki združuje 16 vokalno in inštrumentalnih skladb. Največ jih izhaja iz knjige Giuseppeja Rádoleja ''Canti popolari Istriani'', večina jih je v istrskobeneškem narečju.

Cilj albuma ni namenjen odrom in koncertom, kjer bi komunikacija z občinstvom tekla le v eni smeri, marveč si ustvarjalca želita in spodbujata skupno petje. Album je edinstveni prispevek na področju ohranjanja kulturne dediščine manjšin v Sloveniji.

 

* * *

Radijska oddaja že več kot pet desetletij predstavlja ljudsko kulturo slovenskega etničnega ozemlja. Poslušalce povezuje z živim izročilom ter duhovno kulturo Slovencev nekoč in danes. Opazuje, prepoznava in predstavlja tista kulturna dogajanja, ki izražajo slovensko glasbenonarodopisno dediščino, terenski posnetki pa bogatijo arhiv slovenske ljudske glasbe in prispevajo k trajnemu ohranjanju samobitnega izročila. Avtorica in urednica oddaje je Simona Moličnik.

Radio Slovenija - 1. program