Četudi je Ledava najdaljša prekmurska reka, se o njej ne govori pogosto. Bolj je poznano Ledavsko jezero, ki ga Ledava na Goričkem, v prvem delu svoje poti, oblikuje v vasi Krašči, kjer je dom številnih ptic, rib in drugih živali ter rastlin. Svojo 71 kilometrov dolgo pot reka Ledava nadaljuje mimo Murske Sobote in skozi Lendavo, kjer jo je kot strasten ribič mnogokrat obiskal pisatelj Miško Kranjec. Ledava, ki ima več pritokov, je skoraj v celoti regulirana glavna odvodnica površinskih voda skozi Prekmurje. V zgornjem toku je njena struga ozka in skromna, v spodnjem pa se razširi in predstavlja mejno reko med Slovenijo in Madžarsko. Tam se združi z Veliko Krko in se po dveh kilometrih lenobnega teka zlije v Muro. Po poteh reke Ledave se je podal Peter Močnik.

Peter Močnik