Ta reka, ki se vije po severovzhodnem delu Slovenije, izvira v gričevnatem svetu Avstrije, po nekaj kilometrih pa priteče v Slovenijo. Strugo 59 kilometrov dolge Pesnice, ki se pri Ormožu izliva v Dravo, so v 60-ih letih minulega stoletja povsem spremenili. Zaradi osuševalnih jarkov ter vodnih zadrževalnikov so močvirne travnike zamenjale obsežne njivske površine. A kljub novi strugi in novi vlogi, ki jo je dobila Pesnica, ta še vedno ponuja številne zanimivosti. Počasni tok reke in dinamično življenje ob njej nam bo razkril Robert Bogataj.

Robert Bogataj