Ime reke Ščavnice naj bi nastalo na dva načina: ali iz besede »ščavje«, ki pomeni »nizko, neurejeno, gosto razraščeno malo vredno rastlinje«, ali pa iz starejše besede »ščava«, ki bi lahko pomenila izvir mineralne ali kalne vode. Ščavnica je danes povsem drugačna, kot je bila pred nekaj desetletji, saj so melioracijska in regulacijska dela spremenila njeno zunanjo podobo in tudi hidrološke ter biološke značilnosti. Reko Ščavnico je raziskala Lucija Fatur.

Lucija Fatur