Korak za korakom do..., Sen kresne noči in gledališko povezovanje mladih koroških Slovencev, oljke tržaškega pesnika Borisa Pangerca, učenje v Porabju in povezovanje slovenskih planincev na reki

Slovenska narodna skupnost bo omenjena v novi koroški deželni ustavi, ali se bo dežela zavezala tudi za njeno ohranitev, kar zahtevajo predstavniki koroških Slovencev, pa ostaja odprto vprašanje. Najnovejši osnutek nove koroške deželne ustave je korak naprej. Mnenja, kako velik je ta korak, pa so, kot lahko slišite v tokratni oddaji, različna.

Pridružimo se mladim gledališčnikom iz Šentjanža v Rožu in Šmihela pri Pliberku, ki so s Shakespearovo predstavo Sen kresne noči nastopili na tokratnem festivalu sodobne umetnosti mladih – Transgeneracije 2017.

Prisluhnete lahko poeziji tržaškega rojaka Borisa Pangerca, ki svojo slovensko identiteto primerja tudi s trdoživo, pokončno oljko,… Oljko, ki gori dalje, saj domačo zemljo vse bolj prekriva beton.

Gostimo tudi Zoltana Majczána, učitelja nemščine in slovenščine na dvojezični osnovni šoli Števanovci, ter se na Reki družimo s planinci iz Kvarnerja, Slovenije in Benečije in praznujemo 15-letnico delovanja planinske sekcije društva Slovenski dom Bazovica.

Mateja Železnikar