Recipročnost je lahko v pomoč pri reševanju težav manjšine, raziskovanje njenega položaja in zgodovinskih sprememb pa vodilo za v prihodnje

Kako naj si Slovenci v Italiji zagotovijo predstavnika v rimskem parlamentu? Senatorka Tatjana Rojc predlaga spremembo italijanske ustave. Je to možna rešitev? Kljub zapletenemu in dolgotrajnemu postopku optimizma med rojaki v Fulaniji - Julijski krajini ne manjka.

Optimistične izjave tudi po zasedanju skupnega odbora Slovenija-Koroška. Tiho izginjanje koroških Slovencev z nagrobnih spomenikov je kronologija pritiskov na njih, ugotavljata dr. Ferdinand Kühnel in njegova mentorica prof. dr. Marija Wakounig.

Kako je z jezikovno krajino slovenskega Porabja, je raziskovala Martina Zakocs. S porabskim narečjem  in knjižno slovenščino se je  ukvarjala etnologinja in slavistka Marija Kozar Mukič. Skupaj s sinom, novinarjem Dušanom Mukičem sta za svoje delo dobila priznanje Slovenskega slavističnega kongresa. Veselimo pa se tudi začetka pouka slovenščine na reški gimnaziji.

Prisluhnite!

Mateja Železnikar