Skupaj z evropskimi volitvami bodo v več občinah v Furlaniji - Julijski krajini potekale lokalne volitve, tudi s slovenskimi kandidatkami in kandidati različnih strank in gibanj. Županja Števerjana Franka Padovan pa na evropskih volitvah kot edina Slovenka v Italiji kandidira na listi južnotirolske Ljudske stranke.

Na Madžarskem bodo poleg evropskih in lokalnih volitev potekale tudi manjšinske volitve. S kakšnimi izzivi se pri tem srečujejo Slovenci, pojasnjuje predsednik državne slovenske samouprave Karel Holec. Gostimo Armina Hodžića, poslanca, ki bo v hrvaškem saboru zastopal tudi slovensko manjšino, in podpredsednika Slovenske prosvetne zveze iz Celovca Janka Malleja. V javnem pismu poziva pristojna slovensko ministrstvo in urad, naj namenita kulturi koroških Slovencev nekoliko več politične, moralne in finančne pozornosti. Kakšen je odziv na ta poziv?

 

Foto (Novice.at): Sapramiška in Zrcalce - predstavi mlajše gledališke šole KPD Planina Sele 

Železnikar Mateja