Igor Komel o 40-letnici Kulturnega doma Gorica, Jokej Logar o 40-letnici okteta Suha, še en spletni knjižni sejem, dejavna porabska Slovenka Vera Gašpar in Eduard Hemar, neutrudni raziskovalec zgodovine športa

Kulturni dom v Gorici je slovesno s koncertom in v znamenju sožitja sklenil praznovanja ob 40-letnici delovanja. O pomenu ustanove, graditvi mostov in ne zidov razmišlja tudi ravnatelj Igor Komel.

Oktet Suha, ki je moral preložiti slavnostni koncert ob svoji 40-letnici, verjame, da bo prihodnje leto praznovanje še lepše. Ob jubileju so izdali knjigo z naslovom Kam še, kam? To sprašujemo tudi Jokeja Logarja, ki je tako kot peterica pevskih kolegov z oktetom vse od začetka.

Ob še enem spletnem knjižnem sejmu nas zanima, kako so z njim zadovoljne tržaške slovenske založbe. Nadia Roncelli, urednica založbe Mladika, in Martina Kafol ter Alina Carli, urednici Založništva tržaškega tiska, se strinjajo, da to ni sejem, kakršnega bi si želeli.  Za bralce je stik s knjigo nujen, so prepričane urednice, ki pa so z letošnjo knjižno bero zadovoljne.

Čestitamo porabski Slovenki Veri Gašpar, dobitnici Maroltove listine – priznanja za folklorne dejavnosti. Eduard Hemar, hrvaški slovenski raziskovalec zgodovine športa, pa pove več o Športnem biografskem leksikonu Primorsko-goranske županije, ki, kot pravi sam, predstavlja vrhunec njegovega dela.

Prisluhnite!

Mateja Železnikar