Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje se končuje študijsko leto. Tudi za slušatelje študijskega programa umetnosti na Slovenskem, pri katerem spoznavajo umetnostno zgodovino s poudarkom na slovenski dediščini. Umetnost je potrebno doživeti neposredno, zato slušatelji ne nabirajo le teoretičnega znanja, ampak obiskujejo muzeje in se udeležujejo študijskih ekskurzij po Sloveniji. Vtise ob koncu letošnjega študijskega leta bosta strnili mentorica dr. Rajka Bračun Sova, univ. dipl. um. zg., in slušateljica Marjeta Brezovec. Z njima se bo v studiu Prvega programa pogovarjala Jana Bajželj.

Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje se končuje študijsko leto. Tudi za slušatelje študijskega programa umetnosti na Slovenskem, pri katerem spoznavajo umetnostno zgodovino s poudarkom na slovenski dediščini. Umetnost je potrebno doživeti neposredno, zato slušatelji ne nabirajo le teoretičnega znanja, ampak obiskujejo muzeje in se udeležujejo študijskih ekskurzij po Sloveniji. Vtise ob koncu letošnjega študijskega leta bosta strnili mentorica dr. Rajka Bračun Sova, univ. dipl. um. zg., in slušateljica Marjeta Brezovec.

Jana Bajželj