Telesna dejavnost je pomembna skozi vsa obdobja življenja. Zmotno je prepričanje, da smo za gibanje kdaj prestari. Prav nasprotno – gibanje ohranja telesno in duševno zdravje ljudi ter zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe pri padcih, ki predstavljajo eno glavnih težav tretjega življenjskega obdobja. Telesna nedejavnost pa je tudi eden izmed dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni.

Več o pomenu gibanja v tretjem življenjskem obdobju je povedala Silva Štiherl, fizioterapevtka v Domu Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču, predstavila pa je tudi na novo odprt Senior vadbeni park.

 

 

 

Lucija Fatur