Oddaja STORŽ – Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja – odkriva številne plasti življenja v zreli dobi, od družbenih pomenov in ekonomskih posledic staranja prebivalstva do dejavnosti starejših ljudi, njihove vključenosti v družbo, možnosti ponovne zaposlitve in medgeneracijskega sodelovanja ter rekreativnih dejavnosti, izobraževanja za starejše, zdravstvenih težav in modrih nasvetov znanih Slovencev. STORŽ sicer pripoveduje o starejših, namenjen pa je vsem, ki se sprašujejo o kakovosti življenja.

Kako pomembno je kulturno udejstvovanje za starostnike in mlajše bolnike v domačem okolju?

V Centru Celostne Oskrbe so v lanskem letu izvajali projekt Dostop do kulturnih vsebin za starejše v domačem okolju, ob tem pa je potekala tudi raziskava, s katero so želeli preveriti pomembnost vključitve dostopa do kulturnih vsebin v dimačem okolju znotraj dolgotrajne oskrbe. Koliko je kulturno udejstvovanje pomembno, predvsem za starostnike in tudi nekatere mlajše bolnike, ki ves svoj prosti čas preživijo doma, in katere so tiste vsebine, ki najbolj pritegnejo? Projekt predstavljata Dejan Erniša in Maja Miloševič Čustič.

Lucija Fatur