Oddaja STORŽ – Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja – odkriva številne plasti življenja v zreli dobi, od družbenih pomenov in ekonomskih posledic staranja prebivalstva, dejavnosti starejših ljudi, njihove vključenosti v družbo, možnosti ponovne zaposlitve in medgeneracijskega sodelovanja do rekreativnih dejavnosti, izobraževanja za starejše, zdravstvenih težav in modrih nasvetov znanih Slovencev. STORŽ sicer pripoveduje o starejših, namenjen pa je vsem, ki se sprašujejo o kakovosti življenja.

Ob mednarodnem dnevu medicinkih sester smo v studio povabili veliko zagovornico celostne obravnave starejših. Je prva doktorica znanosti na področju psihiatrične zdravstvene nege v Sloveniji.

Radojka Kobentar je medicinska sestra z veliko začetnico. Na svoji poklicni poti se je veliko posvečala starejšim: kako njihova premestiev v domove za starejše vpliva na njihovo psihično počutje, kako institucionalno varstvo starejših doživljajo svojci, kako obravnavati osebe z demenco v domovih, v katerih starejši preživljajo jesen življenja, kako se izognemo konfliktom s starejšimi in podobno. Je tudi velika prostovoljka in predavateljica predmeta “Zdravstvena nega starostnika” na Fakulteti za zdravstvo Angelce Boškin na Jesenicah. Z Radojko Kobentar smo spregovorili tudi o položaju medicinskih sester v Sloveniji ter ustreznem vrednotenju njihovega dela.

Rok Valenčič