Enotnemu plačnemu sistemu v javnem sektorju se obetajo spremembe. 12 let po uvedbi je Ministrstvo za javno upravo sindikatom predstavilo izhodišča za prenovo sistema, ki pa naj ne bi bil več enoten. Kaj predlaga vladna stran, kaj o tem menijo sindikati, kaj snovalec obstoječega plačnega sistema in kaj to pomeni za javne uslužbence boste slišali v razpravi voditeljice Katje Arhar s strokovnjaki, sindikalisti in politiki.

Gosti:
- Boštjan Koritnik, Minister za javno upravo,
- Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo,
- Jakob Počivavšek, Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja,
- Branimir Štrukelj, Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja,
- Gregor Virant, nekdanji minister za javno upravo in vodja programa Sigma pri OECD.

Na mizi so predlogi popravkov, odzivi so previdni in različni

Enotnemu plačnemu sistemu v javnem sektorju se obetajo spremembe. Dvanajst let po uvedbi je Ministrstvo za javno upravo sindikatom predstavilo izhodišča za prenovo sistema, ki pa naj ne bi bil več enoten. Kaj predlaga vladna stran, kaj o tem menijo sindikati, kaj snovalec obstoječega plačnega sistema in kaj to pomeni za javne uslužbence, boste slišali v razpravi voditeljice Katje Arhar s strokovnjaki, sindikalisti in politiki.

Gosti:
– Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
– Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo,
– Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja,
– Branimir Štrukelj, vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja,
– Gregor Virant, nekdanji minister za javno upravo in vodja programa Sigma pri OECD.

Katja Arhar