Divjad po nedavni spremembi Zakona o varstvu okolja ni več državna last. Če ni, čigava je – nikogaršnja, skupna? Sledili so burni odzivi med lovci, njihovimi funkcionarji, pa tudi v širši javnosti. V Lovski zvezi so se med drugim vprašali, zakaj bi državi plačevali koncesijo, če je divjad nikogaršnja last. Marsikdo je v tem videl prvi korak k privatizaciji lovstva in lovišč. Kaj je v ozadju odločitve in kakšne bodo dejansko posledice? Zakaj je kmetijsko ministrstvo začelo posegati v lovišča s posebnim namenom? Se zaradi črtanja člena o divjadi kot državni lasti res nič ne spreminja? Bi pri lovstvu v Sloveniji morale še naprej glavno besedo ohraniti lovske družine, ali bi morali po vzoru Avstrije pogoje postavljati lastniki zemljišč?

O vsem tem voditelj Matija Mastnak z gosti.
- Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije,
- Klemen Matk z Zveze lastnikov gozdov,
- Miha Marenče z Zavoda za gozdove
- Ana Ašič, preiskovalna novinarka portala SIC! Publicistika s pogledom.

Kaj je v ozadju odločitve, da divjad ni več državna last? Kdo bo lahko lovil in kdo plačeval odškodnine?

Divjad po nedavni spremembi Zakona o varstvu okolja ni več državna last. Če ni, čigava je – nikogaršnja, skupna? Sledili so burni odzivi med lovci, njihovimi funkcionarji, pa tudi v širši javnosti. V Lovski zvezi so se med drugim vprašali, zakaj bi državi plačevali koncesijo, če je divjad nikogaršnja last. Marsikdo je v tem videl prvi korak k privatizaciji lovstva in lovišč. Kaj je v ozadju odločitve in kakšne bodo dejansko posledice? Zakaj je kmetijsko ministrstvo začelo posegati v lovišča s posebnim namenom? Se zaradi črtanja člena o divjadi kot državni lasti res nič ne spreminja? Bi pri lovstvu v Sloveniji morale še naprej glavno besedo ohraniti lovske družine ali bi morali po vzoru Avstrije pogoje postavljati lastniki zemljišč?

O vsem tem voditelj Matija Mastnak z gosti:
Robert Režonja, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije,
Klemen Matk z Zveze lastnikov gozdov,
Miha Marenče z Zavoda za gozdove,
Ana Ašič, preiskovalna novinarka portala SIC! Publicistika s pogledom.

Matija Mastnak