Potem ko si je Slovenija na pogajanjih o sedemletnem evropskem proračunu in skladu za okrevanje zagotovila skupno več kot 10 milijard evrov, od tega dobro polovico nepovratnih, jo čaka zahtevna naloga. Najti bo treba kakovostne projekte, za katere bomo namenili te finančne vire. Smo pripravljeni na to zahtevno nalogo? Kateri projekti bodo imeli prednost? Bodo v ospredju tudi digitalne vsebine in ne zgolj ceste in stavbe? O vsem tem v današnjem Studiu ob sedemnajstih z voditeljico Urško Jereb.

Gostje:
- Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko,
- Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije,
- Peter Wostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj, eden od pogajalcev.

Za katere projekte bomo porabili nedavno dogovorjenih več kot 6 milijard nepovratnih evropskih evrov? Res le za infrastrukturo? Bomo črtali umazane tehnologije, tudi sežigalnice?

Potem ko si je Slovenija na pogajanjih o sedemletnem evropskem proračunu in skladu za okrevanje zagotovila skupno več kot 10 milijard evrov, od tega dobro polovico nepovratnih, jo čaka zahtevna naloga. Najti bo treba kakovostne projekte, za katere bomo namenili te finančne vire. Smo pripravljeni na to zahtevno nalogo? Kateri projekti bodo imeli prednost? Bodo v ospredju tudi digitalne vsebine in ne zgolj ceste in stavbe? O vsem tem voditeljica Urška Jereb in gosti:

- Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko,
- Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije,
- Peter Wostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj, eden od pogajalcev.

Urška Jereb