Je pravi odgovor demografski sklad? Je začrtan koncept pravi? Naj o tem odloči referendum?

Pri nas že skoraj 625 tisoč ljudi prejema pokojnino, skupno prejmejo skoraj 5 milijard evrov na leto. Pomemben delež mora že zdaj zagotoviti država, družba pa se stara in na dolgi rok bo to vplivalo na pokojninsko blagajno. Ali je rešitev demografski sklad, v katerem bi združili vse državno premoženje? Kakšni so argumenti zagovornikov in zakaj sindikati in opozicija vladnemu konceptu nasprotujejo? Kaj to pomeni za kadrovanje v državnih podjetjih in ali naj o teh vprašanjih odločajo ljudje na referendumu? O vsem tem voditeljica Simona Rogelj in gostje.

Je pravi odgovor demografski sklad? Je začrtan koncept pravi? Naj o tem odloči referendum?

Pri nas že skoraj 625.000 ljudi prejema pokojnino, skupno prejmejo skoraj pet milijard evrov na leto. Pomemben delež mora že zdaj zagotoviti država, družba pa se stara in dolgoročno bo to vplivalo na pokojninsko blagajno. Ali je rešitev demografski sklad, v katerem bi združili vse državno premoženje? Kakšni so argumenti zagovornikov in zakaj sindikati in opozicija vladnemu konceptu nasprotujejo? Kaj to pomeni za kadrovanje v državnih podjetjih in ali naj o teh vprašanjih odločajo ljudje na referendumu? O vsem tem voditeljica Simeona Rogelj in gostje.

Simeona Rogelj