Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki je najbolj izpostavljena vremenskih razmeram, zato je tudi prva žrtev podnebnih sprememb. Kot prvi sektor v Sloveniji je že pred približno dvema desetletjema dobilo strategijo prilagajanja podnebnim spremembam. Ta je šla sicer v pozabo, toda kljub temu se je na področju prilagajanja kmetijstva v tem času dogajalo marsikaj. Ves čas pa se stroka spopada tudi z izzivi, kako zmanjšati vpliv te dejavnosti na okolje in podnebje.

O vsem tem v Studiu ob 17 ih Jernejka Drolec z gosti. To so:
- dr. Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz Agencije za okolje – ARSO,
- prof. dr. Denis Stajnko, profesor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
- dr. Peter Dolničar s Kmetijskega inštituta Slovenije.

V oddaji predstavljamo tudi (posneta) stališča drugih akterjev. To so:
- prof. dr. Marina Pintar, vodilna strokovnjakinja za namakanje z Biotehniške fakultete;
- mladi kmet Miha Štular iz poljedelske kmetije Pr' Halovc iz Strahinja;
- dr. Andrej Toplak, svetovalec specialist za govedorejo, iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj;
- Iris Škerbot, specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.

Ali lahko namakalni sistemi, nove sorte rastlin in nove tehnologije kmetovanja preprečijo katastrofe?

Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki je najbolj izpostavljena vremenskih razmeram, zato je tudi prva žrtev podnebnih sprememb. Kot prvi sektor v Sloveniji je že pred približno dvema desetletjema dobilo strategijo prilagajanja podnebnim spremembam. Ta je šla sicer v pozabo, toda kljub temu se je na področju prilagajanja kmetijstva v tem času dogajalo marsikaj. Vseskozi pa se stroka spopada tudi z izzivi, kako zmanjšati vpliv te dejavnosti na okolje in podnebje.

O vsem tem voditeljica Jernejka Drolec in gosti:
- dr. Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz Agencije za okolje – ARSO,
- prof. dr. Denis Stajnko, profesor na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru,
- dr. Peter Dolničar iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

V oddaji predstavljamo tudi (posneta) stališča drugih akterjev. To so:
- prof. dr. Marina Pintar, vodilna strokovnjakinja za namakanje z Biotehniške fakultete;
- mladi kmet Miha Štular iz poljedelske kmetije Pr' Halovc iz Strahinja;
- dr. Andrej Toplak, svetovalec specialist za govedorejo, iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj;
- Iris Škerbot, specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.

Jernejka Drolec