Na področju visokega šolstva se nam, kot zdaj kaže, obetajo precejšnje spremembe. Vlada je že marca lani pripravila izhodišča za nov način financiranja visokošolske študijske dejavnosti, s katerimi naj bi se zavodi odzivali na potrebe družbe. Sprejela je tudi namero o ustanovitvi nove, četrte javne univerze s sedežem v Novem mestu. Aktualni razpis za podelitev koncesij pa po mnenju dela opozicije in strokovne javnosti daje prednost zasebnim zavodom, ki so blizu največji vladni stranki. Vodstva javnih univerz v spremembah vidijo grožnjo za razvoj visokošolskega prostora in opozarjajo na odsotnost široke javne razprave z vsemi ključnimi deležniki. O vsem tem voditelj Jure Čepin s sogovorniki.
Gostje:
- prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani,
- prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru,
- prof. dr. Borut Rončević, ustanovitelj in predsednik upravnega odbora Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, dekan Fakultete za medije v Ljubljani,
- doc. dr. Barbara Toplak Perovič, glavna tajnica Alma Mater Europaea – ECM,
- dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Različni pogledi na ureditev financiranja, podeljevanje koncesij in ustanavljanje novih javnih univerz

Na področju visokega šolstva se nam, kot zdaj kaže, obetajo precejšnje spremembe. Vlada je že marca lani pripravila izhodišča za nov način financiranja visokošolske študijske dejavnosti, s katerimi naj bi se zavodi odzivali na potrebe družbe. Sprejela je tudi namero o ustanovitvi nove, četrte javne univerze s sedežem v Novem mestu. Aktualni razpis za podelitev koncesij pa po mnenju dela opozicije in strokovne javnosti daje prednost zasebnim zavodom, ki so blizu največji vladni stranki. Vodstva javnih univerz v spremembah vidijo grožnjo za razvoj visokošolskega prostora in opozarjajo na odsotnost široke javne razprave z vsemi ključnimi deležniki. O vsem tem voditelj Jure Čepin s sogovorniki.

Gostje:
– prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani,
– prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru,
– prof. dr. Borut Rončević, dekan Fakultete za medije, ustanovitelj in predsednik upravnega odbora Fakultete za informacijske študije v Novem mestu,
- doc. dr. Barbara Toplak Perovič, glavni tajnik Alma Mater Europaea – ECM,
- dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Jure Čepin