Svetujeta družinska in partnerska terapevta Leonida in Albert Mrgole

Empatija je pomembna veščina socialne inteligence, ki naj bi odlikovala najbolj tenkočutne svetovalce, najbolj diplomatske uslužbence, najučinkovitejše pogajalce in najbolj izvoljive politike, najplodnejše trgovce, najuspešnejše učitelje in najprodornejše terapevte. Ključna naj bi bila tudi za uspešnost partnerske zveze vsaj v prvih letih zakona. Katero obdobje življenja in katere izkušnje so pomembne za razvoj empatije in katere so njene prednosti in slabosti v medosebnih odnosih?

Jana Bajželj