Projekt Prehod mladih poteka na celotnem območju Republike Slovenije in do leta 2021 naj bi se vanj vključilo 2100 mladih s posebnimi potrebami, ki so stari do 29 let in imajo na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo opredeljene motnje v duševnem razvoju, slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije, gluhoto in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalno oviranost, dolgotrajno bolezen, avtistične motnje ali čustvene in vedenjske motnje. Koordinator projekta Prehod mladih je Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, s projektom pa želijo vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami na trgu dela. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da se le malo mladih s posebnimi potrebami zaposli neposredno po koncu šolanja, veliko pa jih po koncu šolanja ostane doma. S tem izgubljajo svoj delovni potencial, to pa jih še bolj oddalji od trga dela. Projekt Prehod mladih povezuje sistem izobraževanja in zaposlovanja. Kako jim lahko pomaga na trgu dela, kje so prednosti za vključitev v projekt in kakšno je sodelovanje z delodajalci – o tem bomo govorili v ponedeljkovem Svetovalnem servisu. Z nami bo koordinatorica projekta iz Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije magistrica Maja Zovko Stele.

Le manjše število mladih s posebnimi potrebami se zaposli neposredno po koncu šolanja, veliko pa jih ostane doma.

Projekt Prehod mladih poteka na celotnem območju Republike Slovenije in do leta 2021 naj bi se vanj vključilo 2100 mladih s posebnimi potrebami, ki so stari do 29 let in imajo na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo opredeljene motnje v duševnem razvoju, slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije, gluhoto in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalno oviranost, dolgotrajno bolezen, avtistične motnje ali čustvene in vedenjske motnje. Koordinator projekta Prehod mladih je Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, s projektom pa želijo vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami na trgu dela. Strokovnjaki namreč ugotavljajo, da se le manjše število mladih s posebnimi potrebami zaposli neposredno po koncu šolanja, veliko pa jih po koncu šolanja ostane doma. S tem pa izgubljajo svoj delovni potencial, kar jih še bolj oddalji od trga dela. Projekt Prehod mladih povezuje sistem izobraževanja in zaposlovanja. Kako jim lahko pomaga na trgu dela, kje so prednosti za vključitev v projekt in kakšno je sodelovanje z delodajalci?  O tem bomo govorili v Svetovalnem servisu. Na vaša vprašanja bo odgovarjala koordinatorica projekta iz Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije magistrica Maja Zovko Stele.

Petra Medved