V Sloveniji deluje nekaj več kot 23.000 društev, v vsaki občini imamo vsaj eno kulturno društvo, športno društvo, društvo upokojencev, planinsko društvo in mnoga druga. V februarju in marcu večina društev organizira letne skupščine oz. občne zbore, zato bomo v petkovem Svetovalnem servisu posebno pozornost namenili delovanju skupščin in sprejemu letnega poročila. Kakšna je vloga nadzornih odborov, kako sklicati skupščino, kdaj ta veljavno odloča in na podobna vprašanja o pravnih vidikih delovanja društev bo odgovarjal Matej Verbajs, vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Kdaj in kako sklicati občni zbor, kako je s sprejemanjem letnega poročila?

V Sloveniji deluje nekaj več kot 23.000 društev, v vsaki občini imamo vsaj eno kulturno društvo, športno društvo, društvo upokojencev, planinsko društvo in mnoga druga. V februarju in marcu večina društev organizira letne skupščine oz. občne zbore, zato bomo v petkovem Svetovalnem servisu posebno pozornost namenili delovanju skupščin in sprejemu letnega poročila. Kakšna je vloga nadzornih odborov, kako sklicati skupščino, kdaj ta veljavno odloča in na podobna vprašanja o pravnih vidikih delovanja društev bo odgovarjal Matej Verbajs, vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Prvi