Klasična predstava o tabornikih kot skupinah, ki se noč in dan potikajo po gozdu, ni povsem točna. Taborništvo ni zgolj narava, je pa tudi to. Namen organizacije, ki je pri nas navzoča že skoraj 7 desetletij, je namreč učenje odgovornosti in samostojnosti prek igre, raziskovanja in dela v skupini. Zakaj je taborništvo šola za življenje, bosta v Svetovalnem servisu razložila aktivna tabornika, predstavnika Zveze tabornikov Slovenije Urban Lečnik Spaić in Neža Marija Slosar.

V čem se taborniki razlikujejo od drugih mladinskih organizacij?

Klasična predstava o tabornikih kot skupinah, ki se noč in dan potikajo po gozdu, ni povsem točna. Taborništvo ni zgolj narava, je pa tudi to. Namen organizacije, ki je pri nas prisotna že skoraj 7 desetletij, je namreč učenje odgovornosti in samostojnosti prek igre, raziskovanja in dela v skupini. Zakaj je taborništvo šola za življenje, bosta v Svetovalnem servisu razložila aktivna tabornika, predstavnika Zveze tabornikov Slovenije Urban Lečnik Spaić in Neža Marija Slosar.

Darja Pograjc