Posledice žledolomov, vetrolomov in podlubnikov so opazne tudi na gozdnih površinah koroške regije, zato so izjemnega pomena pogozdovanje, skrb za nego mladega gozda ter načrtno in trajnostno gozdarjenje. O sanaciji in varovanju gozdov, pomenu tega habitata za družbo in gozdnem bontonu z gostjo Simono Ota iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Tokratne teme so sanacija v ujmah poškodovanih gozdov, varstvo gozdov pred podlubniki, sajenje drevesnih vrst in pomen ohranjanja gozda

V Sloveniji je zaradi žledoloma, vetroloma in podlubnikov poškodovanih okoli 37.000 hektarov gozdov. Pogozdovanja redno izvajajo tudi na Koroškem. O odpravi škode v gozdovih, ukrepih za zaščito dreves pred podlubniki, sajenju sadik gozdnih dreves, negi mladega gozda, upravljanju divjadi in gozdnem bontonu se bomo pogovarjali s Simono Oto s slovenjegraške enote Zavoda za gozdove.

Jana Bajželj