Večina srednješolcev in študentov je že sredi svojih učnih in delovnih obveznosti, kar nekaj pa je takih, ki se jim pri tem zatika ali so iz različnih razlogov šolanje ali študij opustili in iščejo pot do zaposlitve. Mladostniki in mladi odrasli se lahko v tem primeru obrnejo na PUM O Plus – projektno učenje za mlade odrasle od 15 do 29 let. Tam jim do doseganja želenega cilja pomagajo mentorji. Na vprašanja o projektih za mlade odrasle bodo v ponedeljkovem Svetovalnem servisu odgovarjale mentorici Ana Tomašič in Jerica Furman ter udeleženka Žana Dobovšek iz Inštituta Educare za razvoj človeških vrednot v šolstvu.

Cirila Štuber