Kot je znano, so kostno-mišična obolenja najpogostejša bolezen v Evropski uniji, ki izvira neposredno iz povečevanja obremenitev pri delovnem procesu. Pri nas so ta obolenja vzrok za kar četrtino bolniških odsotnosti. Da bi omogočili večjo varnost in boljše zdravje delavcev, bo avgusta začel veljati nov pravilnik. Ta uvaja metodo, ki prinaša kriterije, na podlagi katerih se ugotovi, ali je zaposleni preveč obremenjen z ročnim premeščanjem. O novih pravilih z gostom – to bo Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu z ministrstva za delo.

Urška Valjavec