Pomoč, podpora, krepitev veščin, opolnomočenje

Kadar se znajdemo v stiski in ne znamo razrešiti nastalega položaja, se po pomoč lahko obrnemo na nevladne organizacije in se vključimo v njihove programe. Neverjetna leta, Pazi nase in (po)skrbi zase, Varni brez nasilja – to so trije preventivni programi za tri generacije. Otroke, mladostnike, odrasle in starejše odrasle opogumljajo, naj se postavijo zase in se dejavno spopadejo z izzivi.

Neverjetna leta

Gospa Urška, mamica dveh otrok, se je skupaj z možem vključila v program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok, imenovan Neverjetna leta. Po njenih besedah so zdaj odnosi v družini bolj harmonični. »Gre za trening starševstva,« pravi Duši Kumer iz družinskega centra Mala ulica v Ljubljani. S predavanji in delavnicami, tudi domačimi nalogami, želijo starše okrepiti in ozavestiti (Spletna stran projekta).

V preventivni program Neverjetna leta se lahko vključite v osmih slovenskih krajih. Vabijo starše otrok, starih od tri do osem let. Udeleženke in udeleženci pridobijo znanja, ki so jim v pomoč pri premagovanju vedenjskih in čustvenih težav svojih otrok.

Pazi nase in (po)skrbi zase

Kar 4500 članic in članov, 800 prostovoljcev in približno 500 skupin za samopomoč pa združujejo projekti Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. Socialna delavka Petra Cerinšek pravi, da se skupinam lahko pridružijo starejši od petinšestdeset let. Na srečanjih se pogovarjajo o vsakdanjih stvareh in odpirajo teme, ki jih zanimajo in so zanje pomembne. Del skupin se je priključil novemu projektu z naslovom Pazi nase in (po) skrbi zase. Ta ima zdravstveno vsebino in seznanja o krhkosti telesa in osteoporozi (Spletna stran projekta).

Program Pazi nase in (po)skrbi zase ponuja brezplačne dejavnosti za starejše odrasle. Z njimi želijo prispevati k preprečevanju poglabljanja krhkosti. Članice in člane skupin za samopomoč seznanijo s primerno prehrano, ustreznimi telesnimi vajami in jim predstavijo primere dobrih praks za ohranjanje fizične, pa tudi psihične kondicije.

Varni brez nasilja

Projekt Varni brez nasilja je preventivni program, ki je namenjen otrokom in mladostnikom. Po besedah Jerneje Šibilja iz Isa instituta želijo s programom krepiti varovalne dejavnike in otrokove veščine ter moči za samozaščitno vedenje (Spletna stran projekta).

Posledice zlorabe in nasilja slabo vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in duševno zdravje. Dogodki lahko zelo grobo posežejo v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje.

Iztok Konc