Če ste v zadnjem času kupovali nov gospodinjski aparat, vas je ob izbiranju ali dostavi naprave morda presenetilo, da ste zraven dobili dve energijski nalepki. Ena je tista z oznakami kot A+++, druga vsebuje samo razrede A, B, C, D in tako naprej brez plusov in drugih dodatkov. Kmalu bo zadnja edina, ki bo priložena izdelkom. Ob tem je treba poudariti, da pretvorba ni tako enostavna, saj so za nove izračune in uvrstitev v razrede uporabili dodatne kriterije. Več o novi nalepki in spletnem orodju Zveze potrošnikov Slovenije BELT, ki seznanja z novostmi, v naslednjih minutah.
1PR142 Varčujemo s Prvim – BELT (8.04min)

Radio Slovenija - 1. program