Tokrat ste slišali kakšne sklepe so sprejeli na 5. Slovenskem podeželskem parlamentu, katerega glavna tema je bila Skupna kmetijska politika po letu 2020. Slovensko kmetijstvo je specifično, saj je struktura posesti majhna in težko omogoča dostojno raven dohodka, od katerega kmet lahko preživi. Zato čakajo slovensko kmetijstvo pomembni premiki v smeri strukturnih sprememb, da bi kmetom zagotovili obstoj, potrošniku pa varno in kakovostno hrano. Pred svetovnim dnevom kmetic, ki ga zaznamujemo 15. oktobra, je mlada kmetovalka Jerneja Jančar povedala, kako se znajde v tem poslu. Drugi del oddaje smo namenili predstavitvi kandidatov za naziv inovativnega mladega kmeta oz. kmetice. Izbor sta pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine, z njim pa spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju.

5. Slovenski podeželski parlament s pomembnimi zaključki za pripravo strateškega načrta nove skupne kmetijske politike

Tokrat ste slišali kakšne zaključke so sprejeli na 5-tem Slovenskem podeželskem parlamentu, katerega glavna tema je bila Skupna kmetijska politika po letu 2020. Slovensko kmetijstvo je specifično, saj je struktura posesti majhna in težko omogoča dostojno raven dohodka, od katerega kmet lahko preživi. Zato čakajo slovensko kmetijstvo  pomembni premiki v smeri strukturnih sprememb,  da bi kmetom zagotovili obstoj,  potrošniku pa varno in kakovostno hrano. Pred svetovnim dnevom kmetic, ki ga zaznamujemo 15. oktobra je  mlada kmetovalka Jerneja Jančar povedala, kako se znajde v tem poslu. Drugi del oddaje smo namenili predstavitvi kandidatov za naziv inovativnega mladega kmeta oz. kmetice. Izbor sta pripravila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine, z njim pa  spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju.

Nataša Kuhar