Enote RTV Slovenija

Po Statutu RTV Slovenija javni zavod sestavljajo naslednje enote:

 1. programsko-produkcijska enota Televizija Slovenija (PPE TVS) in znotraj nje organizacijska enota Televizijska produkcija (OE TVP);
 2. programsko-produkcijska enota Radio Slovenija (PPE RS) in znotraj nje organizacijska enota Radijska produkcija (OE RAP),
 3. programsko produkcijska enota Regionalni RTV-center KoperCentro regionale RTV Koper – Capodistria (PPE-RC KP);
 4. programsko-produkcijska enota Regionalni RTV-center Maribor s studiem za madžarski program v Lendavi – Magyar Műsorok Stúdiója, Lendva;
 5. programsko-produkcijska enota Multimedijski center (PPE MMC);
 6. organizacijska enota Oddajniki in zveze (OE OZ);
 7. organizacijska enota Glasbena produkcija (OE-GP).

 


Poleg javne službe RTV Slovenija izvaja tudi naslednje tržne dejavnosti:

 • trženje oglaševalskega časa in trženje programov;
 • tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe;
 • dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem;
 • založniško in koncertno dejavnost;
 • tržne programske storitve, vključno z interaktivni programskimi storitvami;
 • komercialno uporabo arhivskega gradiva;
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje, razen tistih dejavnosti, ki so namenjene pridobivanju funkcionalnih znanj zaposlenih.

Kazalo