Predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju

Predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju, kot ga je predlagala Levica in ga je parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor potrdil pred dnevi, prav tako pa ga podpira vlada, prinaša tri ključne novosti:

1.) Višina plačila za posredovanju pri najemu bi se omejila na največ 4 odstotke pogodbene vrednosti oz. ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. 4-odstotna omejitev je do zdaj veljala zgolj pri kupoprodajnih pogodbah, ne pa najemnih poslih.

2.) Stroške posredovanja, kot je zapisano v noveli zakona, bi v celoti nosil naročnik storitve – zdaj je praksa, da se ti porazdelijo med najemnike in najemodajalce.

3.) Omejili bi se tudi dodatni stroški, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam.

Tretjo novost direktor Zbornice za nepremičninsko poslovanje pri GZS-ju Boštjan Udovič označuje kot najbolj absurdno: »Ker gre za dejanske stroške, ki nepremičninskemu posredniku oziroma agenciji dejansko nastanejo in si jih lahko po tem predlogu zaračuna največ v višini 150 evrov, četudi se stranka že v začetku strinja, da lahko nastanejo in so višji, bo zakonodajalec rekel: Ne, ne smejo biti višji od 150 evrov.«

 Ljudje se ne zavedajo, kaj vse stoji za delom nepremičninskega posrednika: pregled pravnega stanja nepremičnine, pregled dejanskega stanja, pogajanja, skrb, da je nepremičnina taka kot je…

Regulacija cen posredovanja je nedopustna, še sporočajo iz Zbornice ter v primeru, da bo prihodnji teden državni zbor na julijski redni seji potrdil predlog novele zakona, napovedujejo ustavno presojo, saj da omejuje svobodno gospodarsko pobudo.

Breda Kutin, Zveza Potrošnikov Slovenije, predlog novele zakona vidi kot kamenček v mozaiku reševanja stanovanjske problematike, je pa korak naprej in korak v pravo smer.

Sociala mora biti nad socialnim interesom, pravijo v Združenju najemnikov Slovenije.

»Zakon mora biti pisan za šibkega, ker močnega ščitita denar in oblast. Razumem GZS, oni navsezadnje podpirajo svoje člane, samo kdo bo pa skrbel za šibke?« pa se sprašuje Joža Aljančič iz Združenja najemnikov Slovenije.

Tina Lamovšek