Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa je prinesel invalidom, ki imajo invalidske vozičke na motorni pogon, nove možnosti. Po tem zakonu lahko za vožnjo uporabljajo kolesarski pas, kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Temeljni kriterij pri določitvi prometne površine, po kateri se lahko giblje oseba na invalidskem vozičku, pa je seveda hitrost gibanja. Več pa v prispevku Petre Medved.

Invalidski vozički na motorni pogon so po Zakonu o pravilih cestnega prometa uvrščeni v kategorijo lahkih motornih vozil.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa je prinesel invalidom, ki imajo invalidske vozičke na motorni pogon, nove možnosti. Po tem zakonu lahko za vožnjo uporabljajo kolesarski pas, kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Temeljni kriterij pri določitvi prometne površine, po kateri se lahko giblje oseba na invalidskem vozičku, pa je seveda hitrost gibanja.

Za voznike invalidskih vozičkov na motorni pogon velja dodatna izjema, in sicer, da je uporaba invalidskih vozičkov dovoljena tudi na vozišču ceste v naselju, namenjene prometu motornih vozil, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 70 km/h ali ceste zunaj naselja.

Sekretar Društva distrofikov Slovenije Ivo Jakovljevič je o tem, ali kolesarji pričakujejo invalide z invalidskimi vozički na motorni pogon na kolesarski stezi povedal:

»Po tem zakonu nas kolesarji dejansko ne pričakujejo, tudi pred tem zakonom nas niso pričakovali. Zanje smo - tako kot za voznike na cestiščih, kjer se nimamo možnosti umakniti - nepričakovana »ovira«. Seveda pa smo po tem zakonu v dilemi, ali biti na pešpoti ali biti na kolesarski stezi. Seveda se soočamo s tem, da kolesarji izražajo blage in drugačne oblike nezadovoljstva, ker jih utegnemo ovirati pri njihovi vožnji po kolesarskih stezah.«

Po Zakonu za voznika invalidskega vozička na motorni pogon uporaba ustrezno pripete zaščitne kolesarske čelade med vožnjo do dopolnjenega 18. leta starosti ni obvezna.

Petra Medved