Alif: Aynama-Rtama – Kamor pade. (Še vedno) vznemirljivi album arabske etnofuzijske alternativne rokovske skupine. https://okopislavertvslo.wordpress.com/2024/03/28/alif-aynama-rtama-kamor-pade/

Peter Barbarič