Sogovornica: Veronika Hladnik Zakotnik z Agencije Republike Slovenije za okolje.

Petauer Nadia