Eden prvih radioamaterjev v Sloveniji, ki je leta 1928 sodeloval pri postavitvi prve radijske postaje v Sloveniji.

Elektrotehnik Rafael Eržen je po diplomi na tehniški fakulteti v Ljubljani leta 1925 delal pri direkciji Pošte, telegrafa in telefona ter sodeloval tudi pri postavitvi prve avtomatske telefonske centrale v Jugoslaviji – to je bilo v Ljubljani leta 1927 – in pri uvajanju visokofrekvenčne telefonije. Po drugi svetovni vojni je vodil obnovo telefonske mreže v Sloveniji, v letih od 1951 do 1970 pa je bil redni profesor na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Bil je tudi eden prvih radioamaterjev v Sloveniji. Leta 1928 je sodeloval pri postavitvi prve radijske postaje v Sloveniji in bil tudi govorec v napovedniku na prvi uradni dan oddajanja Radia Ljubljana 28. oktobra leta 1928.. Z njim smo pred 26-imi leti – gospod Eržen jih je štel takrat 93 – ta avizo rekonstruirali. Eden prvih sodelavcev Radia Ljubljana se je rodil leta 1899 v Ložu.

Milan Krapež, Pavle Jakopič