Predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji so se dogovorili za okrepitev sodelovanja tudi na področju čezmejnega gospodarskega razvoja.

Potegnemo črto pod prvo tretjino tokratnih Koroških kulturnih dni v Ljubljani, na katerih so koroški Slovenci predstavili delček svoje filmske, literarne in lutkovne ustvarjalnosti. Pridružimo se najmlajšim, ki so v reški Bazovici kreativno preživljali počitniške dni. Doktorici Sonja Novak Lukanović in Katalin Munda Hirnök z Inštituta za narodnostna vprašanja pa spregovorita o ugotovitvah raziskave o porabskih štipendistih, nosilcih razvoja slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Mateja Železnikar