Sindikati se te dni odločajo o podpisu nedavno parafiranega dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Kmalu po podpisu bodo sledila pogajanja o sistemskih spremembah plačnega sistema. Kako ga spremeniti? Bi mogoče bilo bolje razmišljati o povsem novem plačnem sistemu? Medtem pa so šolniki, zdravstveni delavci in zdravniki v stavki. O vsem tem v Studiu ob 17.00 s Katjo Arhar.

Gostje:
- Sanja Ajanovič Hovnik, ministrica za javno upravo;
- Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja;
- Irena Ilešič Čujović, podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja;
- Bojan Popović, pravni svetovalec Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov FIDES.

Katja Arhar