Gastronomija je sestavni del kulture naroda oziroma območja in njegove dediščine, tradicije, zgodovine. Nekatere države skozi to prizmo udejanjajo gastronomsko diplomacijo, kjer gre za nov način promocije regionalnih in lokalnih kuhinj, oziroma prehranskih kultur s podporo države. Poenostavljeno povedano: gastronomska diplomacija je komunikacija med državami na temelju gastronomije. Kako uspešna in dejavna na tem področju je naša država? Kako to posredno in neposredno prispeva k turizmu in k izboljšanju ali vzpostavljanju odnosov med državami? O vsem tem voditeljica Tina Lamovšek z gosti.

Gostje:
- Ilona Stermecki, v.d. direktorice Slovenske turistične organizacije,
- dr. Janez Bogataj, etnolog, avtor številnih knjig o gastronomiji,
- Nataša Prah, vodja Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve,
- Tomaž Kavčič, chef z Michelinovo zvezdico nagrajene Gostilne pri Lojzetu.

Gastronomska diplomacija je premalo dejavna, a je še kako potrebna

Gastronomija je sestavni del kulture naroda oziroma območja in njegove dediščine, tradicije, zgodovine. Nekatere države skozi to prizmo udejanjajo gastronomsko diplomacijo, kjer gre za nov način promocije regionalnih in lokalnih kuhinj, oziroma prehranskih kultur s podporo države. Poenostavljeno povedano: gastronomska diplomacija je komunikacija med državami na temelju gastronomije. Kako uspešna in dejavna na tem področju je naša država? Kako to posredno in neposredno prispeva k turizmu in k izboljšanju ali vzpostavljanju odnosov med državami? O vsem tem voditeljica Tina Lamovšek z gosti.

Gostje:
Ilona Stermecki, v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije,
– dr. Janez Bogataj, etnolog, avtor številnih knjig o gastronomiji,
Nataša Prah, vodja Diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve,
Tomaž Kavčič, chef z Michelinovo zvezdico nagrajene Gostilne pri Lojzetu.

Tina Lamovšek