Medtem ko se dražijo obresti bank, je banka Slovenije sprostila omejitve pri kreditiranju prebivalstva, tako da lahko posojilo najamejo tudi tisti, ki ga zaradi prenizkih dohodkov prej niso mogli. Banka Slovenije že opaža naraščanje kreditiranja prebivalstva, zato bomo v torkovem Svetovalnem servisu pogledali, kaj to prinaša potrošnikom. Z nami bo neodvisna finančna svetovalka mag. Ana Vezovišek.

Obrok večjega dolgoročnega posojila se lahko z rastjo obrestnih mer bistveno poveča

Medtem ko se dražijo obresti bank, je Banka Slovenije sprostila omejitve pri kreditiranju prebivalstva, tako da lahko posojilo najamejo tudi tisti, ki ga zaradi prenizkih dohodkov prej ne bi mogli. Banka Slovenije že opaža porast kreditiranja prebivalstva, zato bomo v torkovem Svetovalnem servisu pogledali, kaj to prinaša potrošnikom. Z nami bo neodvisna finančna svetovalka, mag. Ana Vezovišek.

Cirila Štuber