V Mladinsko klimatskem zdravilišču Rakitna imajo čredo štirih konj, s katerimi izvajajo pedagoške aktivnosti s konji, psihoterapijo in terapijo osebnostne rasti za otroke in mladostnike. Potek programa nam je opisala terapevtka Petra Markič:

V Mladinsko klimatskem zdravilišču Rakitna terapije s konji izvajajo od leta 2007

V Mladinsko klimatskem zdravilišču Rakitna imajo čredo štirih konj, s katerimi izvajajo pedagoške aktivnosti s konji, psihoterapijo in terapijo osebnostne rasti za otroke in mladostnike. Potek programa nam je opisala terapevtka Petra Markič:

"Začetne ure so usmerjene v to, da spoznamo konja kot žival in da otroci razumejo govorico telesa. Da vedo, kako se premikati okoli njega, da so varni. Zelo pomemben del je, da si izberejo svoja konja in z njim vzpostavijo čustveni odnos. Iz tega potem pride globoka notranja motivacija, ki je pogoj za spremembo vedenja."

V čredi so štirje različni konji z različnimi karakterji. Petra Markič pravi, da bodo lahko relativno dolgo opravljali "delo terapevta", saj bo poskrbljeno tudi za njihovo psihično zdravje. Konji namreč zelo radi na nek način prevzamejo občutke otrok, sploh anksioznost in depresijo. Zato imajo na Rakitni na voljo aktivni hlev, kjer se prosto sprehajajo, sprostitev je zanje tudi redni trening.

Andreja Gradišar