Evropski teden gozdov: Predlog nove strategije EU za gozdarstvo daje večji poudarek okolijskim in socialnim funkcijam gozda

Evropski teden gozdov: Predlog nove strategije EU za gozdarstvo daje večji poudarek okolijskim in socialnim funkcijam gozda

Tema letošnjega evropskega tedna gozdov, ki traja od 22. do 28. novembra, je prihodnost gozdov. Evropski gozdovi so oslabljeni, tako glede biodiverzitete, kot glede sposobnosti absorbcije CO2. V Sloveniji je stanje malo boljše, kar gre pripisati to Slovenski gozdarski šoli, ki sloni na sonaravnem gospodarjenj.

Evropska komisija je v novi strategija EU za gozdarstvo izrazito poudarila okolijski in socialni status gozdov, vključuje trajnostne vidike in iskanje skupnih načinov gospodarjenja z gozdovi.

Gospodarjenje se v državah članicah precej razlikuje. Slovenski lastniki gozdov so zaskrbljeni tudi za svojo prihodnost. Pridružujejo se skupini držav, ki se zavzemajo, da države članice ohranijo ustaljene načine gospodarjenja. Zaskrbljene so tudi okoljevarstvene organizacije, ki opozarjajo predvsem na vse slabše stanje evropskih gozdov.

Ta teden ponuja priložnost prepoznati pomen gozdarskega sektorja in gozda pri prehodu v zeleno, podnebno nevtralno in konkurenčno krožno bio-gospodarstvo. Prav to so tudi poudarki nove strategije EU za gozdarstvo do leta 2030. O tem z Jernejko Drolec na Prvem programu Radia Slovenija.

Jernejka Drolec