Čez nekaj dni se bo v Glasgowu začela podnebna konferenca, katere namen je sprejeti zaveze za pospešitev doseganja ciljev pariškega podnebnega sporazuma. Pričakovanja so velika in vprašanje je, ali jih bo delegatom uspelo doseči. Jasno je, da so za izpolnitev podnebnega cilja, to je omejitev segrevanja ozračja na stopinjo in pol, nujne politične odločitve in ukrepi največjih onesnaževalcev. Po drugi strani pa lahko nekatere korake storimo tudi na osebni ravni.

Tudi na osebni ravni je bistveno zmanjšati porabo energije

Čez nekaj dni se bo v Glasgowu začela podnebna konferenca, katere namen je sprejeti zaveze za pospešitev doseganja ciljev pariškega podnebnega sporazuma. Pričakovanja so velika in vprašanje je, ali jih bo delegatom uspelo doseči. Jasno je, da so za izpolnitev podnebnega cilja, to je omejitev segrevanja ozračja na stopinjo in pol, nujne politične odločitve in ukrepi največjih onesnaževalcev. Po drugi strani pa lahko nekatere korake storimo tudi na osebni ravni.

Špela Novak