To se je zgodilo že vsem – napisali smo sporočilo, mail, trikrat pozorno prebrali in – še vedno so bile napake, še vedno so bile črke obrnjene, je kaj manjkalo in tako naprej. Smo bili samo površni ali nas naši možgani kdaj »pretentajo«, da nam je potem vsem malo nerodno? Po odgovore sem zavila na Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, k asistentki Nini Purg.

Možgani, tipkarski škrati, kognicija in še kaj

To se je zgodilo že vsem – napisali smo sporočilo, mail, trikrat pozorno prebrali in – še vedno so bile napake, še vedno so bile črke obrnjene, je kaj manjkalo in tako naprej. Smo bili samo površni ali nas naši možgani kdaj »pretentajo«, da nam je potem vsem malo nerodno? Po odgovore sem zavila na Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, k asistentki Nini Purg.

Ponavadi to ni samo površnost, ampak rezultat delovanja naših možganov. Pisanje in branje besedila sta precej zahtevni miselni kognitivni nalogi, ki istočasno vključujeta več procesov.

Naši možgani so izjemni, ne pa nezmotljivi oz. vsemogočni,

V takšnih primerih je to najboljša strategija naših možganov. V večini primerov v realnem življenju morajo naši možgani reagirati čim hitreje in podati nek smisel situaciji. Tako da ne zaznavajo neke absolutne realnosti ampak dajo ponavadi neki najboljši približek, oceno le-te. To naredijo na podlagi senzornih informacij iz okolja pa tudi našega znanja in naših pričakovanj.

Mojca Delač