V pregledu leta 2023 se je avtorica in voditeljica podkasta Tita Mayer ozrla nazaj in poskušala izpostaviti dogodke povezane s položajem žensk, ki so v preteklosti najbolj odmevali. Pod črto lahko sklenemo, da je še vedno najbolj pereč problem in tudi izraz neenakosti spolov pojav nasilja nad ženskami, plačna neenakost, revščina starejših žensk, reproduciranje škodljivih spolnih stereotipov in vse glasnejše težnje po retradicionalizaciji družbe ter kratenju reproduktivnih pravic žensk.

Tita Mayer