Drugi poudarki oddaje:
- V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica proces deinstitucianolizacije poteka že nekaj časa. Vendar ne gre brez zapletov.
- Stanovalci Premrlove 9 v Izoli so se morali po eksploziji in požaru začasno izseliti. Kakšna je njihova usoda?
- Brežice se v zadnjih letih - po številu nočitev - uvrščajo v sam vrh najbolj obiskanih destinacij v državi.
- Ob nacionalnem mesecu skupnega branja številne ustanove ljudi vzpodbujajo k branju. Tudi v Dornavi.