Med iskalci delovne izkušnje v projektu Podari delovno izkušnjo, ki ga vodi Društvo prijateljev mladine Koroške, je tudi Matija Bregar iz okolice Ivančne Gorice. Star je 25 let in je po poklicu ekonomski tehnik. Končal je srednjo šolo v ljubljanskem zavodu za slepo in slabovidno mladino in je uspešno opravil tudi poklicno maturo. Trenutno je prijavljen na zavodu za zaposlovanje, kjer čaka na zaposlitveno rehabilitacijo. Ta čas bi rad izkoristil za nabiranje delovnih izkušenj, zato išče delodajalca, ki bi mu delovno izkušnjo omogočil.

Jana Bajželj