Ekipa jutranjega programa Prvega bo 3. maja terenski studio postavila na prepletu morja in kopnega – v Škocjanskem zatoku. Lokacijo smo spoznali s pomočjo varstvenega ornitologa Domna Stanića.

Obalni naravni rezervat nam je predstavil varstveni ornitolog Domen Stanič

Ekipa jutranjega programa Prvega bo 3. maja med 5. in 8. uro terenski studio postavila na prepletu morja in kopnega – v Škocjanskem zatoku. Lokacijo smo spoznali s pomočjo varstvenega ornitologa Domna Staniča iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki upravlja z rezervatom.

“Rezervat se deli na dva glavna dela – sladkovodno močvirje in poslano laguno. Ti dve okolji imata mnogo drugih življenjskih okolij. Recimo v sladkovodnem delu najdemo različne globine vode, vodnih površin, trstičje, ki je zelo pomembno za ptice, potem jarki, žive meje, imamo tudi vlažne travnike.”

Na območju Škocjanskega zatoka so opazili več kot 250 različnih vrst ptic. “V Škocjanskem zatoku posvečamo veliko pozornost vodnim pticam,” pravi sogovornik in nadaljuje:

“V sladkovodnem delu rezervata že nekaj let gnezdi rjava čaplja. To je edino gnezdišče v Sloveniji. Prav tako redka gnezdilka je siva gos. Te vrste so prišle same, spontano, potem, ko je bilo območje renaturirano. To so dobri znaki, ki nam pravijo, da smo renaturacijo opravili dobro.”

Med živalmi so sicer najbolj zastopane dvoživke. “Imamo več vrst žab, zanimiva vrsta je zelena rega. Tu so kače. Zanimiva je prisotnost naše edine avtohtone vrste želve – močvirske sklednice. Potem kačji pastirji, združbe nevretenčarjev. Glede na življenjsko okolje pa je manj sesalcev.”

Andreja Gradišar